V centru trasa

GÆG (umělci Thomas Huber a Wolfgang Aichner) ve spolupráci s českou spisovatelkou Kateřinou Tučkovou navrhli druhý příspěvek pro letošní umělecký festival Im Zentrum / V Centru.

S pomocí geografického datového sledování budou v rámci jejich umělecké akce do tras dvou putování zapsány fiktivní názvy míst, které budou digitálně viditelné na této mapě. Vznik „vyvandrovaných“ geografických názvů míst mohla veřejnost sledovat v reálném čase ve dnech 2. a 3. července na webu vcentrutrasa.gaeg.net

odkazy na trasy naleznete níže

2.7.2021: STEZKA KOLEM JESKYNÍ

Tématem první trasy jsou lomy a jeskyně, část vede po známé Latzelově stezce, která připomíná jeden ze slavných rodů, který podnikal v kamenolomech. Cílem trasy je starý již uzavřený vápencový lom ve Vápenné.

tip: Trasu jsme zkrátili a začínáme ji v nádherných jesenických lázních. Pokud si ji chcete trochu prodloužit, můžete vyrazit přímo z Jeseníku nebo se vydat ještě do známých jeskyní na Pomezí.

odkaz na trasu: Stezka kolem jeskyní

Kateřina Tučková: BITVA VLÁDCŮ HOR (v mapě jako VŘESNÍKŮV BOJ)

„Byť to není příliš známá skutečnost, nejen Jeseníky mají svého strážce a vládce. Králem Rychlebských hor býval kdysi Heidelung (česky Vřesník), jehož jméno však s poválečným odsunem německého obyvatelstva upadlo v zapomnění, stejně jako příběhy, kterými proslul. Jeden se ale přece zachoval. Vypráví o tom, jak se před stovkami let dostali horští sousedé do sporu: Heidelung se zamiloval do Hohen Heide (Vysoké hole), což se však příčilo jejímu strýci Pradědovi. Spor vyvrcholil soubojem, při kterém na sebe Praděd s Heidelungem vrhali kameny. Některé jsou v krajině vidět dodnes, jako Čertovy anebo Petrovy, jiné udělaly tak velké trhliny do země, že po nich zbyly hluboké jeskyně. A právě kolem nich vede i tato stezka spojující Jeseníky s Rychlebskými horami. Tak pozor na hlavu, co kdyby nad ní ještě nějaký zbloudilý kámen prosvištěl!“ 

Zdroj: Glonek, Jiří – Rychlebské hory, říše horského ducha Heidelunga. Jeseníky, 6/2020

foto: Martin Richartz

3.7.2021: STEZKA KOLEM LÉČIVÝCH PRAMENŮ

Druhá trasa vede křížem krážem jesenickými lázněmi a Českou Vsí, kde navštívíte tematicky zajímavé stezky a (nejen německé) prameny. Příkladem jedné z nich je Německá cesta, kterou dodnes uvádí některé mapy (např. mapy.cz).

odkaz na trasu: Stezka kolem léčivých pramenů

Kateřina Tučková: PRABÁBINY DARY

Praděd je mytický horský duch, spravedlivý vládce a strážce Jeseníků. To po něm je pojmenována nejvyšší hora tohoto překrásného pohoří. Ale kam se poděla Prabába? Proč si nevyprávíme příběhy i o ní, proč nám po ní v krajině nezbyla jediná stopa? Anebo že by přece? Jeseníky jsou proslulé svými léčivými prameny, v mimořádném bohatství tu ze země prýští voda – element, bez kterého se neobejde žádné živé stvoření. Bez vody by nebylo života. A není třeba právě životadárná tekutina darem láskyplné Prabáby? Moudré a laskavé bytosti, která ve stínu svého rázně vládnoucího muže nezištně pečuje o dobro obyvatel těchto hor? Pojďme se společně projít stezkou, na níž nalezneme prameny, studánky a tůně, v nichž se zrcadlí dobré srdce matky tohoto kraje.“   

foto: Martin Richartz