Umělci 2021

(Jeseník, 2.7.–25.7.2021)

GÆG (Wolfgang Aichner, Thomas Huber)

Thomas Huber a Wolfgang Aichner spolu přestáli nesčetná alpinistická a umělecká dobrodružství. Od roku 2005 pracují na společných projektech pod názvem GÆG, což znamená „global aesthetic genetics“. Velké mezinárodní pozornosti se jim dostalo coúčastníkům Benátského bienále 2011 díky akci passage2011 – přechodu hlavního alpského hřebene s červeným člunem (později prezentováno mj. na Ars Electronica Linec, ve Filmovém muzeu Mnichov, Domu umění Emden). Další spektakulární performance a projekty mj.: „A KONEČNĚ“, průsmyk Julier (CH) 221, “linear” v Utahu, Wyoming a Colorado (USA) 2017, 2014 “immobilie” v Ahrenshoop, „powerwalk“ na Islandu 2013.

Thomas Huber (nar. 1965)

studoval na Akademii výtvarných umění v Mnichově. Ve své práci vychází z malířství, zabývá se také uměním v objektech, instalacemi a médii. Tvoří rovněž v oblasti múzických umění jako hudebník a performer

Wolfgang Aichner (nar.1965)

studoval architekturu v Mnichově a umění na University Of East London.
Vyučoval na University Of East London, na Technické univerzitě v Mnichově a na Odborné vysoké škole v Mnichově. Kromě umělecké činnosti je Aichner vášnivým horolezcem.

www.gaeg.net

GÆG

Kalle A. Laar  

(*nar. 1955) je zvukový umělec, skladatel, autor rozhlasových her, DJ a zakladatel Muzea dočasných zvuků, objemného archivu vinylových dokumentů ilustrujících soudobé dějiny. Žije a pracuje v Kraillingu/Mnichov a ve Vídni. Na svém kontě má výstavy, performance (mj. umělecká bienále v Benátkách a Havaně, Transmediale Berlín, Ars Electronica Linec), mezioborové projekty s artcircolo.de (např. v Eritrei, České republice a Maroku), rádiové eseje a features. Dává přednášky a lectures mj. o zvuku, moci a politice, šumech a umění a o dějinách médií a vinylu. Jako vysokoškolský pedagog učil o architektuře a zvuku (FH Mnichov), o vnímání a zvuku (Nanjang University Singapur), o zvuku a moci (UdK Berlín, 2019/20). Je také hudebním producentem (Ernst Molden, Coco Schumann, La Paloma).

www.soundmuseum.com

Kaale Laar, Foto: Jens Mauritz 2018

Jaemin Lee

(*nar. 1987) po dokončení studia v oboru vizuálního komunikačního designu v Soulu (Univerzita Garchon) začal jihokorejský umělec v roce 2013 studovat na Akademii výtvarných umění v Mnichově, kde nyní žije a pracuje. Studium ukončil v roce 2020. Již v průběhu studia budily jeho práce pozornost na různých výstavách. „Ptačí budky“, vyznamenané cenou nadace Gisely a Erwina von Steiner, budou poprvé vystaveny v zahraničí právě v rámci galerie V centru v Jeseníku 2021.

www.ejaemin.com 

Frank Sauer

(*nar. 1960) je filmový tvůrce, textař a básník, hudebník z Mnichova. Studoval divadelní vědu a germanistiku v Mnichově. Režíroval dokumenty a životopisy pro bavorskou televizi a vystupoval s vlastním programem Zpívání: jedna báseň každý týden aneb jak člověk hovoří s ostatními.  Dále Frank Sauer režíroval různé nezávislé autorské dokumenty. Vytvořil pět performancí založených na hudbě a mluveném slovu. Ty uvedl festivalu „V centru“ Od roku 2019 je kurátorem a uměleckým vedoucím projektu „Průniky“ (Schnittmengen) pro IHK (Mnichov a Horní Bavorsko)

www.jedewocheeingedicht.de

Čeští umělci:

Eliška Perglerová

je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze (škola J. Zeithammla, škola J. Příhody). Ve své tvůrčí práci osciluje mezi sochou, instalací, performance či happeningem. Pracuje samostatně i v kooperaci s jinými autory a autorkami. V roce 2016 s Ivetou Čermákovou založila Galerii Jedna hodina, mobilní architektonický objekt, který návštěvníkovi zprostředkovává intenzivní pohled na okolní prostředí; stírá hranice mezi umělcem, dílem a divákem. Od roku 2017 také pravidelně spolupracuje s Lenkou Kerdovou. Vystavovala v ČR i zahraničí, účastnila se řady festivalů umění ve veřejném prostoru (např. festival Kukačka / Ostrava, festival prázdno x naplnění / Pardubice, festival m3 / Praha).

http://www.eliskaperglerova.cz

Michal Kindernay

je umělec a kurátor. Absolvoval studia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě reflektuje problematiku environmentálních otázek. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice. Je spoluzakladatelem umělecké organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap, byl členem kolektivu galerie Školská 28 v Praze. Jako pedagog působí v rámci nového magisterského programu na Prague College a externě v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze.

http://yo-yo-yo.org/mk.html

Martin Zet

je sochař, performer, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě pracuje rovněž s kresbou, fotografií nebo videem. Sochu nevnímá jako statickou jednotku. V jeho práci hraje důležitou roli čas a s ním související pojmy jako trvání, pohyb, proces, proměna. Jeho realizace mají často podobu metafory. Martin Zet působil v letech 2010–2017 jako vedoucí Ateliéru video na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, v roce 2013 se stal laureátem ocenění Umělec má cenu, kterou mladí výtvarní umělci, kritici a teoretici udělují inspirativním osobnostem starší generace.

http://martin-zet.com

MAK – Mobilní architektonická kancelář/ Adam Wlazel

MAK – Mobilní architektonická kancelář je název projektu architektů Kateřiny Vídenové a Adama Wlazela. Prostřednictvím svých aktivit zkoumají možnosti urbánního života, věnují se tématům veřejného prostoru, zajímá je kvalita života ve městě i mimo něj. Do svých projektů či intervencí zapojují odborníky z různých oborů a členy místních komunit. Klíčová je pro ně často participace, spolupráce, edukace a festivita.

http://m-a-k.eu/.