Rozhovor s Martinem Zetem: Rozdělení je snadné, spojení těžké až nemožné

Kámen, který pochází z místního lomu, odnepaměti formoval zdejší krajinu a pro mnohé představoval také zdroj obživy. Ve své umělecké akci Martin Zet tento celistvý kus rozštěpil na dva díly. Na dva již neslučitelné elementy, jež jsou zároveň metaforou nevratného štěpení názorů a společností.

Byla umělecká akce Kámen vymyšlená  konkrétně pro tento festival? A má nějaký symbolický význam?

Tento projekt se spojen s tímto místem, krajem a má dvě roviny, místní a obecnou. Nějaký čas nebo vlastně dlouhou dobu zde lidé žili pohromadě a vesměs manipulativními technikami to zde dopadlo tak, jak všichni víme. Napřed způsobili příkoří jedni druhým a potom naopak. A lidé ve společném soužití již nebyli schopni pokračovat.  Obecná rovina má podobu jakési  metafory nebo zamyšlení se nad společností, která – i když nedochází k nějakým konečným rozdělením – je stále vnitřně rozdělená, což dokládají všechny vola hlasování. Společnost se skládá minimálně ze dvou velkých, v podstatě protichůdných částí. A pak je otázkou, jestli jsou tyto dvě části schopny udržet celek nebo je rozdělení nevratné. Rozdělení je snadné, spojení těžké až nemožné.

Jakou roli zde hraje čas, který má ve vašich projektech často významnou úlohu?

Tady jsem se zabýval časem v tom smyslu, že jsem nevěděl, za jak dlouho se mi rozlomení kamene podaří. Ten kámen jsem neznal, nevěděl jsem, jak je tvrdý. V lomu mi říkali, že je rostlý ve třech vrstvách, podle toho se dá  vymyslet rovina, kterou jde štípat.  Přijel jsem pár dní před vernisáží a plán byl, že do ní se měl kámen rozlomit. Nicméně podařilo se to hned první den příjezdu.

foto: Martin Richartz

Odkud kámen přesně pochází a jak jste si ho vybral?

Kámen je z lomu Smrčník Pomezí 2 ve vlastnictví společnosti Omya CZ s.r.o., jíž bych chtěl touto cestou poděkovat, zejména pak paní Lence Prnkové a panu Kurkovi. 

Původně mi vylomili úplně obrovský kámen, který byl asi osmkrát větší než ten, který jsem nakonec štěpil. Moc se mi samozřejmě líbil, ale asi bych neměl na jeho štípání dost fyzické ani mentální energie. A potom ještě jeden střední. A vlastně jsem nechal na nich, který kámen sem budou schopni dopravit. 

Dopadlo lomení kamene podle vašich představ?

Lomení dopadlo podle mého vyměření.  Z jedné strany a ze shora se rozlomil přesně, z jedné strany se rozlomil asi o pět centimetrů vedle. Když se takhle láme kámen a neznáte ho, může to dopadnout různě, může se kus odštípnout, což se vlastně i k této situaci hodilo…

Im Zentrum 2021, foto: Martin Richartz

autorka textu: Kateřina Soldánová