Projekty 2017

Letošní festival Im Zentrum/V centru se koná od 1. do 3. června 2017 (včetně)
in Jeseníkách/Altvater v České republice a je součástí
Česko-německého kulturního jara 2017.*

Umělci a umělkyně, spisovatelé a spisovatelky, hudebníci a hudebnice vytvoří v Jeseníkách/ Altvater společně s místními obyvateli a pamětníky (českými i německými) prostor určený k vzájemnému setkávání.
Úvodní část festivalu V centru, která se konala v loňském roce na podzim, ukázala velký zájem účastníků a návštěvníků jak na německé, tak i na české straně, zájem o odkrývání a zpřítomňování kulturní identity a rovněž o rozšiřování povědomí o sousedství Čechů a Němců, které v této zemi existovalo po staletí.
Povzbuzeni veskrze pozitivním ohlasem na akci proběhlou v roce 2016 jsme se rozhodli pokračovat a pro rok 2017 jsme připravili bohatý festivalový program. Červnový festival zahrnuje čtení, koncerty, výstavy, představení vázaná na konkrétní místa a interakce ve veřejném prostoru.

 

Zámecký park Vlčice/Wildschütz

Park ve Vlčicích/Wildschütz u Javorníka/Jauernig, pocházející z 18. století, leží od konce války ladem. Nyní se měl stát opět atraktivním místem pro veřejnost, mj. za použití historických plánů. Festivalová řada V centru chce tento proces nastartovat a zve české i německé umělce, atuto do značné míry zpustlou krajinu znovu probudili k životu.

V kdysi udržované, dnes však opuštěné krajině zámeckého parku ve Vlčicích/Wildschütz vypracuje Lucia Dellefant (München/DE) společně s místními žáky, geobotanikem Janem Albertem Šturmou (Liberec/CZ) a uměleckou skupinou REZ (CZ) turistickou mapu Náš park, která povede ke skrytým místům a pokladům přímo vybízejícím k odhalení. Kalle Laar (Krailling/DE), umělec pracující se zvukem, nainstaluje společně s místními žáky telefonické spojení Calling Vlčice/Wildschütz, které nám zprostředkuje akustické zvuky a ruchy z parku.

Tančírna/ Georgs-Halle v Račím údolí/ Krebsgrund

V historické budově Tančírny/ Georgs-Halle v Račím Údolí/ Krebsgrund se bude konat čtení českých a německých spisovatelů a spisovatelek, kteří jsou ať už obsahově, či biograficky spojeni s Českou republikou nebo Jeseníky. Mj. to bude Kateřina Tučková (*1980, Brno/CZ), Radka Denemarková (*1968, Praha/CZ) a Radek Fridrich (*1968, Děčín/CZ). Werner Fritsch (*1960, Berlin/DE) vystoupí s divadelním představením Nico: Ledová sfinga (Nico: Sphinx aus Eis); Hans-Peter Kunisch (*1962 v CH, Berlin/DE) představí kapitolu ze svého druhého románu Dezertér (Der Deserteur) o životě svého sudetoněmeckého otce, původem z jedné z vesnic v okolí Krnova/ Jägerndorf.

Malíř a kreslíř Anton Petz (München/DE) ve své práci Wir/die Anderen (My/ti druzí) zpracovává témata ze zpravodajství a každodenního života v regionu, která pak na veřejných plakátovacích plochách proplétá s minulostí a současností. Výběr z jeho obrazů bude k vidění v Tančírně.

V salónku Tančírny vystaví fotograf Sebastian Weise (Halle/DE) malý výběr svých prací Zwei Seelen wohnen (Dvě duše bydlí) s motivy osudů rodin ze zaniklých Sudet.

DJ Kalle Laar představí ve svém Temporary Soundmuseum více méně neznámé vinylové gramofonové desky z České republiky a analyzuje je jako zdroje dobového materiálu.

Performance, propojující hudbu, obraz a slovo, s názvem Bilder eines gewissen Hieronymus Pavlik (1865 -1938 Rejviz/Reihwiesen) / Obrazy jistého Hieronyma Pavlika autora Franka Sauera (München/DE) s hudebním doprovodem Lukáše Morávka (Zalesi/CZ) – ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Jeseníku /hudební oddělení – probudí lyrický svět zcela zapomenutého kněze a kronikáře Hieronyma Pavlika k novému životu. Mystickými, pohádkovými rýmy opěvoval krajinu a kouzlo, jež v ní cítil.

Koncerty a jam sessions mj. hudebníků Bratrů Orffových (Krnov/CZ); vystoupení Thomase Maose (Tübingen/DE), Lukáše Morávka und Almely (Praha/CZ) budou tvořit vrcholy programu.

Obecně prospěšná organizace Antikomplex bude názorně informovat o své několikaleté kritické reflexi českých dějin. Těžiště jejího vystoupení tvoří téma etnických čistek poválečné doby, osud krajiny a společnosti v bývalých Sudetech.

Zálesí/Waldek

Prostřednictvím mediálně-hudební performance Rites de passage Manuely Hartel (München/DE) se uprostřed vlastních rozvalin na chvíli znovuobjeví kostel v Zálesí, který byl zničen v roce 1989. Představení pojímá daný kulturní prostor jako místo určené k modlitbě a naději. Hudební doprovod zajistí Jaroslav Kořán. Zpodobnění oltářního prostoru uměleckou skupinou REZ (architekti Michal Mihalčík a Jakub Kročil) zůstane na místě jako stálá umělecká instalace.