Aktuality

Náš dům

Rozhodněte o osudu bývalé městské knihovny a vyberte projekt, který bude po dobu jednoho roku v knihovně fungovat.

Hlasovat můžete od 4. 5. do 13. 5.

Vyhlášení vítězných projektů proběhne 15. 5. 2020.

 

Projekt I:

Název projektu: KOMUNITNÍ CENTRUM “NIC NETRVÁ VĚČNĚ”

Popis projektu: 

Rádi bychom proměnili celý dům a nabízíme propojení aktivit zdejších spolků, umělců a aktivních lidí s vlastním záměrem provozovat kulturní i jiné komunitní a vzdělávací akce. Mohly se zde pořádat např. exkluzivní menší koncerty, autorská čtení, přednášky, promítání, mini filmové festivaly, mini divadelní představení, loutkova divadla atp. V dalších prostorách a vyšších patrech byly výstavy či malá galerie. Ale taky prostor pro mladé lidi, typu: zkušebna pro hudební a divadelní soubory, otevřené výtvarné a tvořivé ateliéry, veřejná dílna pro různé workshopy. Osobně mohu nabídnout vedenim truhlářských, řezbářských a restaurátorských workshopů, kurzů hry na hudební nástroje a taky (a to hlavně!) na “Hraní si na kapelu” pro děti a s dětmi. Dům měl celý ožít!

Cíl projektu:

Využít na maximu nevyužitou budovu. Dát šanci různým lidem, spolkům, i teeanegerům ke spolupráci a vytřovření unikátního komunitníního centra plného živého umění, setkávání a tvorby. Věříme, že všechny tyto aktivity schované pod jednou střechou přinesou synergický efekt a spolky a umělci se budou navzájem ovlivňovat, inspirovat a spolupracovat a tím nabízet v Jeseníku nový dílek kulturního a komunitního života.

 

Projekt II:

Název projektu: NEVIDITELNÝ BYT

Popis projektu:

Zájemcům o pobyt v neviditelném bytě bude k dispozici jednoduše vybavená místnost/byt – s ohledem na každodenní potřeby: menší kuchyňský kout, jídelní/psací stůl, postel, skříň na oblečení, apod., vybavená pomůckami pro zrakově postižené: hlásič hladiny, rozlišovač barev, Pichtův psací stoj, apod. Nahlášení zájemci budou na začátku návštěvy seznámeni s prostorem neviditelného bytu a také s obsluhou pomůcek pro zrakově postižené. Po domluvě stráví jimi stanovený čas v neviditelném bytě zcela potmě. Po čase stráveném v neviditelném bytě proběhne s účastníkem dle jeho souhlasu rozhovor s cílem získat zpětnou vazbu. Při pobytu zájemce v bytě bude v budově neustále k dispozici pracovník zajišťující bezpečnost zájemců a plynulý průběh pobytu. K dispozici budou k pročtení i odnesení informační letáky o službách a činnosti SONS ČR, z. s.

Cíl projektu:

Informovanost o problematice zrakového postižení, když už brýle nestačí, povzbuzení, že i se ztrátou zraku lze žít plnohodnotný život.

 

Projekt III.

Název projektu: TANCEM K SOBĚ

Popis projektu:

Pořádat pravidelně večer zaměřený na spontánní tanec. Bez instrukcí, bez hodnocení. Taneční prostor, kde se nebudeme učit kroky, ale necháme naše nohy, asi je našly samy. Možnost být v kontaktu se svou vnitřní tanečnicí, tančit svým vlastním tempem a stylem. 

Cíl projektu:

Být dobře u sebe. Pokud nejsem v dobrém kontaktu se sebou, nemohu být ani v dobrém kontaktu s ostatními. Spontánní tanec vyzývá k ponoření se do sebe, vnímání vlastního dechu, pohybu a toto rozvíjet dál. Tento způsob tance má blízko k meditaci. Umožňuje projevit vnitřní napětí a udělat si tak v sobě tak místo pro radost z pohybu, vnitřní pohodu.

 

Projekt IV.

Název projektu: FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ 

Popis projektu:

Mozek se neustále přizpůsobuje: na tom je založena metoda rozvoje kognitivních funkcí profesora Feuersteina. MOTTO: Nechte mě chvilku… já si to rozmyslím Metodu instrumentálního obohacování (FIE = Feuerstein Instrumental Enhancement) vyvinul profesor Reuven Feuerstein po 2. světové válce jako nástroj pomoci pro lidi, kteří kvůli konfliktu neměli příležitost rozvíjet své schopnosti. Ukázalo se, že metoda zprostředkovaného učení může být prospěšná i dětem s různými poruchami učení a chování, s autismem či s mentálním postižením, stejně jako dětem nadaným, lidem po úrazech hlavy, dospělým a seniorům. Feuersteinovo instrumentální obohacení – FIE je mezinárodně rozšířená metoda, která se postupně již dostává do širšího podvědomí i u nás. Je to metoda, při níž se pomocí speciálně navržených pracovních listů a s vedením lektora – tzv. zprostředkovatel rozvíjí kognitivní funkce. Velmi stručně řečeno tato metoda podporuje důležitou celoživotní dovednost učit se učit. Dítě /přip. senior/ získává nástroje, amohl maximálně využít svůj potenciál, osobnostně a sociálně růst. Metoda podporuje: • Vnitřní motivaci a sebedůvěru • Pozornost • Vyjadřování a porozumění • Dovednost pracovat s chybou • Používání efektivních strategií řešení problému • Organizaci a plánování • Emoční inteligenci Postupně vymizí z práce případná zbrklost nebo strach z neúspěchu. Dokáže vyjádřit svůj názor a respektovat odlišný. V neposlední řadě dialogem rozvíjí komunikační dovednosti. Všechny získané poznatky a zkušenosti z hodin FIE přenáší do praktického života.

Cíl projektu:

Metoda Reuvena Feuersteina a jeho pojetí člověka vychází z pečlivě propracovaných teoretických základů. Představuje ucelený, strukturovaný a komplexní materiál, který lze použít jako nástroj didaktický i obsahový, pro náplň nápravných i intervenčních postupů i plánů. Podstatou metody je rozvoj vnitřní motivace a řeči, vede k reflektování svého myšlení a prozkoumání řešených úkolů. Umožňuje tak školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovednosti myslet a učit se. TOTO JE MÝM CÍLEM…”posílit zájem o okolní dění, vnímat principy života, myšlení, být v kontaktu s okolním světem a lidmi kolem sebe.

 

Projekt V.

Název projektu: PROJEKT PROMĚNY

Popis projektu:

Projekt si klade za cíl vytvořit v Jeseníku v prostorách bývalé knihovny zařízení pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže studujících v Jeseníku. Získané prostory budou sloužit specifickým účelům podle přání a potřeb zjištěných z dotazníků více než 150 studentů. Místnosti budou uzpůsobeny i s ohledem na jejich rozměry a vybavení k následujícím účelům: 1. Studovna/ tichá čítárna – místnost k samostudiu, čtení knih a dalším aktivitám vyžadujícím tiché prostředí; současně může fungovat jako čekárna na spoje MHD s možností připojení se na internet 2. Místnost pro dobrovolnickou činnost s mládeží – určená pro setkávání, plánování a školení členů a dobrovolníků organizace EduArt – umění vzdělávat, z.ú. 3. Neformální společenská místnost – prostor určený pro komunikaci, relax, zábavu, společné studium a podobné aktivity 4. Jídelní zóna – možnost posezení a občerstvení se z vlastních zdrojů, v závislosti na možnostech s potenciální vyhlídkou nějaké formy občerstvovadla.

Cíl projektu:

Vytvořit platformu pro volnočasové aktivity mládeže, která rozšířila možnosti mimoškolního studia, nabídla lepší využití volného času žáků a studentů jesenických ZŠ a SŠ a podpořila osobní komunikaci mezi nimi. Toto zařízení také podpořilo rozvoj dobrovolnické činnosti a práce s mládeží v rámci organizace EduArt – vzdělávání jinak, z.ú., a rovněž poskytlo možnost mezigenerační spolupráce formou akcí jako jsou besedy či kurzy.

 

Projekt VI.

Název projektu: KLUBOVNA PRO DĚTI S HANDICAPEM A JEJICH RODIČE

Popis projektu:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Jeseník v tomto kraji působí šestým rokem. Klub založili rodiče dětí s postižením a za dobu svého působení uspořádali mnoho zajímavých akcí, chodili společně na výlety, sportovali, pořádali terapeutické programy a mnoho dalšího. V lednu tohoto roku se rodiče rozhodni klub předat. Nyní je klub ve fázi formování nových aktivit, do kterých bychom chtěli zařadit pravidelné setkávání dětí v podobě odpoledního kroužku. K tomuto účelu bychom využili prostory “Našeho domu”, kde bychom chtěli vytvořit něco jako klubovnu. Kroužek probíhal za přítomnosti asistentů, děti zde mohly rozvíjet své dovednosti, mohly se učit novým věcem, nebo třeba relaxovat. Klubovnu bychom využili také na jednorázové akce, na které do nynějška klub vždy sháněl prostory, např. na plánovaný bazárek pro rodiče, Vánoční večírek, Den dětí, nebo na individuální terapie.

Cíl projektu:

Chtěli bychom vytvořit prostor, kde se děti z našeho klubu mohou scházet s kamarády, kde mohou rozvíjet to, co je zajímá a získávat nové podněty. V tomto prostoru bude místo také na setkávání rodičů, kteří si zde mohou popovídat a sdílet své zkušenosti. Vedlejším cílem našich pravidelných aktivit je také poskytnout rodičům čas pro odpočinek nebo vyřízení si potřebných věcí, zatímco jejich děti budou trávit čas v kroužku.

 

Projekt VII.

Název projektu: CENTRUM SOCIÁLNĚ ROZVOJOVÝCH AKTIVIT, INFORMAČNÍ A PETIČNÍ MÍSTO (PRO DEMOKRACII)

Popis projektu:

Toto Centrum nabízí veřejnosti, zájemcům o společenské i politické dění informace z nezávislých zdrojů, které se týkají regionálního i nadregionálního dění ve vztahu k demokracii. Nabízí letáky, loga sdružení jako např. Milion chvilek pro demokracii aj., které vyjadřují občanský aktivismus. Čem je povzbudit veřejnost, anebyla ve vztahu k politice, lidským právům a svobodě lhostejná, ale ak ní přistupovala partnerský a aktivně. Součástí mohou být petice ap. Neméně důležitou součástí může být diskusní klub, seberozvojová skupina, seminář, pozvání hosta a také autorské příspěvky k zajímavým tématům z oblasti sociologie, psychologie, politologie ap.

Cíl projektu:

Povzbudit občany k zapojování do věcí veřejných, ovlivňovat svůj život ve prospěch smysluplnější hodnotové orientace, pocit sounáležitosti, získání informací a dovedností porozumění si. V neposlední řadě anám spolu bylo dobře a respektovali jsme sebe i práva druhých. Uměli využívat čas a možnosti, které máme.

 

HLASOVAT MŮŽETE ZDE: https://bit.ly/2WbwSZB