program festivalu V centru

V centru je česko-německá umělecká a kulturní iniciativa. Umělci, spisovatelé a hudebníci
otevřou v jesenickém regionu prostor určený ke společnému setkávání a budou odkrývat
bývalé Sudety i v jejich kulturní rovině. Hlavní těžiště akcí, které svojí šíří přesahují
jednotlivé obory, tvoří dodnes vytěsněné lokální dějiny této pohraniční oblasti až po vyhnání
německy mluvícího obyvatelstva. Program zahrnuje čtení, koncerty, výstavu, rozhovory u
kulatého stolu, umělecké prezentace a performance. Česko-německý projekt doprovodí a
podpoří jak místní, tak i celorepublikově známí a mezinárodní účastníci, m.j. z oblasti
životního prostředí, architektury, politiky a vědy.